Oceny i ekspertyzy budowlane

Ekspertyza budowlana, może odnosić się do całości lub części budynków lub budowli, jest to szczegółowy dokument wskazujący na ich aktualny stan techniczny. Z ekspertyzami mamy do czynienia najczęściej w przypadku niepokojących zjawisk zachodzących w obiekcie, ale są one również wymagane w innych sytuacjach określonych prawem. I tak ekspertyzy opracowywane są w przypadkach:

  1. Znacznej degradacji elementów konstrukcyjnych obiektu. W przypadku elementów drewnianych, za sprawą wilgoci i szkodników, w przypadku elementów stalowych i betonowych – korozji.
  2. Błędnej konstrukcji elementów budynku, czy to na etapie projektu, czy wykonania.
  3. Przebudowy obiektu. W takim przypadku należy wyliczyć, czy istniejąca konstrukcja przeniesie dodatkowe obciążenia, czy przewidywane zmiany nie wpłyną negatywnie na dotychczasową konstrukcję.
  4. Oceny prawidłowości wykonania etapu budowy. Opinie w tym zakresie często są konieczne do uzyskania odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania robót budowlanych.

Opracowywane przez naszych rzeczoznawców dokumentacje wskazują przyczyny nieprawidłowości, opisują odpowiednie sposoby doprowadzenia budynku do stanu bezpiecznego użytkowania. W przypadku konieczności wykonania inwentaryzacji i odkrywek są one wliczone w koszt, bez dodatkowego obciążania Klienta. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.