Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynkuŚwiadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument opracowany dla budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, zawierający określenie wielkości energii w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z ich użytkowaniem (CO, CWU, wentylacji, klimatyzacji, w budynkach użyteczności publicznej także oświetlenia), a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo ważne jest 10 lat. Dokument taki:

  • Umożliwia nabywcy dogłębne poznanie obiektu, wykluczając wady ukryte w tym aspekcie.
  • Umożliwia właścicielowi rzeczowe i profesjonalne przedstawienie atutów nieruchomości.
  • Wprowadza jawność w tej dziedzinie w obrocie nieruchomościami.

Zgodnie z przepisami ustawy wyposażone w nie muszą być:

  • Budynki i lokale nowo wybudowane i oddawane do użytku.
  • Budynki i lokale starsze ale wprowadzane do obrotu (sprzedawane, wynajmowane).
  • Budynki i lokale po rozbudowie lub remoncie, w wyniku których zmieniła sie ich charakterystyka energetyczna.
  • Wszystkie budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, które są zajmowane przez organy administracji publicznej lub, w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób.

Świadectwa Charakterystyki energetycznej przygotowują, według wymaganych prawem wzorów, specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami. Inżynierowie, zatrudniani w naszej spółce, posiadają takie właśnie uprawnienia i są do Państwa dyspozycji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.