Książka obiektu budowlanego

Jeszcze do niedawna, a mianowicie do końca 1998 roku w Polsce nie było nakazu prowadzenia książki obiektu budowlanego. Oczywiście obiekty posiadały dokumentację ale było ona w różnym stanie, często nienajlepszym. Pierwsze rozporządzenie regulujące ten temat pojawiło sie w 1999 roku, kolejne obowiązujące do dzisiaj w 2003.

Dzisiaj Książka obiektu budowlanego wraz z załącznikami, jest podstawowym dokumentem zawierającym (w zamyśle ustawodawcy) pełną informację na temat obiektu budowlanego, jego historii i stanu technicznego. Jest przeznaczona do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu. Pomimo kilku lat obowiązywania przepisów, wciąż mamy do czynienia z problemami związanymi z prowadzeniem książki i wykonywaniem przeglądów technicznych. Znaczenie ma na pewno często zmieniające się prawo budowlane. Od 2003 roku, od kiedy obowiązuje rozporządzenie, sama ustawa Prawo budowlane była nowelizowana 25 razy. Nowelizacji podlegały również akty wykonawcze.
Poniżej przedstawiamy jedynie podstawowe zagadnienia dotyczące kob.

Obowiązek jej prowadzenia spoczywa na właścicielu lub zarządcy, koniecznym jest ustalenie (najlepiej w drodze zapisu umownego) do kogo ten obowiązek należy. Częstą praktyką, jak najbardziej dopuszczalną na gruncie naszego prawa, jest powierzenie prowadzenia kob wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu.
Kob należy prowadzić dla wszystkich obiektów dla których konieczne jest uzyskanie w procesie inwestycyjnym pozwolenia na użytkowanie, wyjątki określa ustawa w art. 64 ust. 2. Oczywiście książkę muszą posiadać również obiekty oddane do użytkowania przed wejściem w życie przytaczanych wyżej rozporządzeń. Nasza firma specjalizując się w tym zagadnieniu jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa problemy dotyczące kob i przeglądów technicznych.

Powyższe informacje są niezmiernie ważne, ale proszę pamiętać, że o prawdziwej wartości tego dokumentu nie świadczy cena jaką Państwo zapłacicie za dostępny w większości księgarni zeszyt. Prawdziwą wartością są rzetelne zapisy i profesjonalne protokoły. Tylko obiekt z takimi dokumentami będzie podnosił swoją wartość rynkową. Taka dokumentacja przedstawiana zewnętrznemu podmiotowi uprawnionemu do wglądu do niej lub jej kontroli, będzie świadczyła o należytej staranności charakteryzującej działania właściciela i zarządcy w przedmiocie bezpieczeństwa obiektu budowlanego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.