Zmiana ustawy Prawo Budowlane (105/14/0311)

Informowaliśmy już o listopadowym Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane 2010/243/1623. Teraz pragniemy donieść o tym, że nastąpiła zmiana do powyższej ustawy. Ustawą o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 2011/32/159, zostało nadane nowe brzmienie art. 62 ust.4 oraz dodano do tego artykułu ust. 6a. Oto one:

Art. 62 ust. 4 Kontrole, o których mowa w ust.1 z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

ust. 6a Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzić także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Nowe zapisy wchodzą w życie od dnia 18 marca 2011 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.