Przegląd techniczny poważne potraktowanie tematu (103/12/0710)

Jakość przeglądów technicznych, a co za tym idzie protokołów pokontrolnych, to temat bardzo często poruszany w dyskusjach w środowisku właścicieli i zarządców nieruchomości. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy głos Pana mgr Waldemara Mazana z Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości:

„(…) Bardzo istotnym w procesie eksploatacji obiektu budowlanego są jego okresowe kontrole w tym szczególnie kontrola, co pięć lat. Z praktyki wynika, że z dobrze przygotowanej i przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu zarządzający otrzymuje obiektywny obraz jego aktualnego stanu technicznego oraz istotne informacje dotyczące konserwacji, remontów i modernizacji. Ponadto zespół prowadzący kontrolę obiektu, co pięć lat określa warunki, na jakich obiekt może być dopuszczony do dalszej eksploatacji – użytkowania. Jest to szczególnie ważny dokument dla właściciela obiektu i jego zarządcy. Dlatego bardzo ważne jest by kontrole były dostatecznie szczegółowe oraz – zwłaszcza w przypadku większej liczby obiektów – stanowiły zbiór informacji porównywalnych. Na podstawie własnej praktyki mogę stwierdzić, że bez dobrej informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego nie jest możliwa jego prawidłowa eksploatacja oparta o realny rachunek ekonomiczny

Zdarza się, że inżynierowie traktują przeglądy techniczne jako zło konieczne, jako sposób na „dorobienie do pensji”. Jesteśmy jednak zgodni, z naszego doświadczenia we współpracy z inżynierami wynika, że zdecydowana większość rozumie wagę przeprowadzanych kontroli okresowych, a swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z właścicielami i zarządcami, przygotowując wnikliwy materiał pokontrolny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.