Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zmiana ustawy Prawo Budowlane (105/14/0311)

Informowaliśmy już o listopadowym Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane 2010/243/1623. Teraz pragniemy donieść o tym, że nastąpiła zmiana do powyższej ustawy. Ustawą o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw … Czytaj dalej